Logo Kierunek Kariera PROJEKT POCIĄG DO KARIERY

PROJEKT POCIĄG DO KARIERY


Informacja o dofinansowaniu

Data publikacji: 2024-04-25

Projekt Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie pn. „Małopolski pociąg do kariery – sezon 1" realizowany w ramach programu „Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027", Priorytet 6 Fundusze europejskie dla rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego, Działanie 6.14 Kształcenie osób dorosłych w systemie popytowym, typ A, jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.
 

Wartość projektu: 

90 000 000,00 zł, 

w tym: wkład funduszy europejskich: 

76 500 000,00 zł, 

wkład budżetu państwa: 

9 000 000,00 zł 


Autor artykułu: Administrator
Ostatnia modyfikacja: Justyna Telejko