Logo Kierunek Kariera PROJEKT POCIĄG DO KARIERY

PROJEKT POCIĄG DO KARIERY


Przypominamy, że rekrutacja rozpoczyna się 13 maja o godzinie 10:00 !

Data publikacji: 2024-05-10
Zegar z napisem godzina 10

Zamierzasz korzystać z dofinansowanych bonów szkoleniowych?

Przypominamy, że rekrutacja do projektu „Małopolski pociąg do kariery – sezon 1” rozpoczyna się już 13 maja o godzinie 10:00 !
Przygotuj się na tę chwilę już teraz.

Przedstawiamy kilka praktycznych wskazówek:

  1. Jeżeli nie posiadasz profilu zaufanego – wykorzystaj czas do rekrutacji i załóż profil zaufany https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/zaloz-profil-zaufany-online.
  2. Zastanów się, jakie kompetencje chciałbyś rozwijać korzystając z oferty szkoleniowej i sprawdź, czy ta instytucja szkoleniowa lub uczelnia jest zarejestrowana w Bazie Usług Rozwojowych. 
  3. Pomyśl, czy potrzebujesz wsparcia doradcy zawodowego w rozwoju swojej kariery zawodowej – pomocy w zaplanowaniu zmiany zawodowej lub pogłębionej analizy swoich zasobów zawodowych.


Pamiętaj, że udział w  projekcie „Małopolski pociąg do kariery – sezon 1” daje Ci nie tylko możliwość skorzystania z dofinansowania do szkoleń, ale także możliwość udziału w jednej, wybranej przez Ciebie, specjalistycznej usłudze doradczej (krótką charakterystykę usług znajdziesz w artykule “Specjalistyczne usługi doradcze”).


Możesz wybrać:

  • AC/DC Assessment Center / Development Center; 
  • Pogłębiony Bilans Kompetencji; 
  • Coaching Kariery - doradztwo zawodowe z elementami coachingu; 
  • Warsztaty rozwijające kompetencje miękkie: „Marka Osobista”, „Well Being”, „Powrót na rynek pracy”.


Wykorzystaj czas: przeanalizuj swoją sytuację, przemyśl swoje możliwości rozwoju osobistego i zawodowego, przygotuj się do rekrutacji i…

Zgłoś się do Projektu wypełniając Formularz zgłoszeniowy, który dostępny będzie na stronie www.projekt.pociagdokariery.pl już 13 maja 2024 roku od godziny 10:00! 


Informacja o finansowaniu projektu

Projekt Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie pn. „Małopolski pociąg do kariery – sezon 1" realizowany w ramach programu „Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027", Priorytet 6 Fundusze europejskie dla rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego, Działanie 6.14 Kształcenie osób dorosłych w systemie popytowym, typ A, jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.
Wartość projektu: 90 000 000,00 zł, w tym: wkład funduszy europejskich: 76 500 000,00 zł, wkład budżetu państwa: 9 000 000,00 zł

 

Opracowanie: Edyta Walicka
 


Autor artykułu: Hubert Seweryn
Ostatnia modyfikacja: Justyna Telejko