Logo Kierunek Kariera PROJEKT POCIĄG DO KARIERY

PROJEKT POCIĄG DO KARIERY


Specjalistyczne usługi doradcze

Data publikacji: 2024-05-08

Tylko u nas możesz dodatkowo skorzystać z jednej ze specjalistycznych usług doradczych:

 • AC/DC Assessment Center / Development Center 
 • Pogłębiony Bilans Kompetencji 
 • Coaching Kariery - doradztwo zawodowe z elementami coachingu 
 • Warsztaty rozwijające kompetencje miękkie: „Marka Osobista”, „Well Being”, „Powrót na rynek pracy”.
   

Wybierz tę usługę, która w obecnej sytuacji będzie dla Ciebie najbardziej odpowiednia i pozwoli Ci najefektywniej się rozwijać.

 

AC/DC Assessment Center / Development Center 

To metoda oceny kompetencji, wykorzystywana często przy rekrutacjach oraz w procesie planowania rozwoju czy awansu pracownika, w dużych firmach. 
Podczas tej usługi wykonasz szereg zadań, a my obserwując jak się zachowujesz, ocenimy Twoje kompetencje:  komunikatywność, współpracę, efektywność i rzetelność. 

Co zyskasz?

Assessment / Development Center pozwoli Ci:

 • Poznać na jakim poziomie radzisz sobie w tych czterech obszarach kompetencyjnych;
 • Rozumieć jak reagujesz w sytuacjach wymagających współpracy czy komunikacji;
 • Lepiej wykorzystywać swoje mocne strony w tych obszarach kompetencyjnych;
 • Zidentyfikować braki lub niedostatki kompetencyjne, których uzupełnienie pozwoli Ci rozwinąć się w mojej pracy.

Pogłębiony Bilans Kompetencji 

To usługa w formie spotkań indywidualnych z doradcą zawodowym. Obejmuje pogłębioną analizę dotychczasowych doświadczeń edukacyjno- zawodowych, rozpoznanie umiejętności i kompetencji oraz zainteresowań.  Usługa kończy się opracowaniem Indywidualnego Planu Rozwoju oraz otrzymaniem informacji zwrotnej dotyczącej zbilansowanych kompetencji. 

Co zyskasz?

Pogłębiony Bilans Kompetencji pozwoli Ci:

 • Prześledzić Twoje doświadczenia edukacyjne, zawodowe czy życiowe i zrozumieć, co wnoszą do Twojego rozwoju zawodowego;
 • Rozpoznać  umiejętności, znaleźć dowody na ich posiadanie i wykorzystać w różnych sytuacjach zawodowych (awans, zmiana stanowiska, przekwalifikowanie); 
 • Określić najlepsze dla Ciebie kierunki rozwoju uwzględniające Twoje mocne strony i Twój potencjał, predyspozycje i zainteresowania w odniesieniu do potrzeb współczesnego rynku pracy.

Coaching Kariery - doradztwo zawodowe z elementami coachingu 

To usługa doradztwa zawodowego z elementami coachingu w formie indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym. Usługa jest przeznaczona dla osób, które chcą zrealizować konkretne cele edukacyjno-zawodowe.
Usługa ta ma za zadanie przygotowanie Cię do zmiany zawodowej, do której dążysz i sprecyzowanie kroków, które pozwolą Ci osiągnąć zakładane cele. Usługa kończy się opracowaniem Indywidualnego Planu Rozwoju.

Co zyskasz?

Coaching Kariery pozwoli Ci: 

 • Określić następny krok w rozwoju kariery edukacyjno-zawodowej; 
 • Ustalić kierunek zmian w karierze, gdy czujesz, że takich zmian potrzebujesz; 
 • Odnaleźć optymalną ścieżkę dojścia do realizacji Twoich celów;  
 • Nauczyć się, jak być bardziej sprawczym i decyzyjnym. 


Warsztaty rozwijające kompetencje miękkie

Warsztaty “Marka Osobista” 

To spotkanie grupowe prowadzone przez doradców zawodowych dotyczące budowania marki własnej w zgodzie z własnymi wartościami. 
Warsztaty obejmują m.in. poznanie wybranych technik wywierania wpływu społecznego oraz narzędzi wspierających rozwój marki osobistej.

Co zyskasz?

Warsztaty “Marka Osobista” pozwolą Ci:

 • Dowiedzieć się jak docierać do ludzi – odbiorców z Twoją wiedzą, umiejętnościami, zdolnościami czy produktami;
 • Poznać narzędzia do budowania i projektowania Twojej marki osobistej;
 • Zaplanować działania związane z realizacją i promocją Twojej marki osobistej. 


Warsztaty “Powrót na rynek pracy”

To spotkanie grupowe z doradcą zawodowym, które będzie okazją do zdobycia:wiedzy i doświadczenia przez  symulację rozmowy kwalifikacyjnej oraz informacji nt. wybranych zagadnień rynku pracy.
Warsztat jest dedykowany osobom powracającym na rynek pracy np. po przerwie związanej z wychowywaniem dzieci oraz chcącym zmienić pracę, w szczególności kobietom i osobom po 50 roku życia.

Co zyskasz?

Warsztaty “Powrót na rynek pracy” pozwolą Ci:

 • Dowiedzieć się jak szukać optymalnej pracy dla siebie;
 • Przygotować się do uczestnictwa we wszystkich krokach procesu rekrutacji;
 • Nauczyć się jak się poruszać po obecnym rynku pracy i sprostać jego wymaganiom.


Warsztaty “Well-being” 

To spotkanie grupowe z doradcą zawodowym dotyczące poczucia bezpieczeństwa, radzenia sobie ze stresem, rozwijania odporności psychicznej i radzenia sobie w trudnych sytuacjach, w szczególności zawodowych oraz realizowania własnego potencjału.

Co zyskasz?

Warsztaty “Well-being” pozwolą Ci: 

 • Poznać sposoby radzenia sobie w trudnych sytuacjach i powrotu do równowagi; 
 • Nauczyć się metod szybszego wracania do równowagi; 
 • Czerpać większą satysfakcję z wykonywanej pracy.
   

Autor artykułu: Justyna Telejko
Ostatnia modyfikacja: Hubert Seweryn