Logo Kierunek Kariera PROJEKT POCIĄG DO KARIERY

PROJEKT POCIĄG DO KARIERY


Bilans Kariery Online

Data publikacji: 2024-05-09

Czym jest Bilans Kariery Online?

Bilans Kariery Online – to usługa doradztwa zawodowego online, która pomoże Ci:

  • zaprojektować następny krok w rozwoju zawodowym, opartym o Twoje dotychczasowe umiejętności i plany zawodowe,
  • zdobyć nowe umiejętności lub kwalifikacje (certyfikaty) z uzyskaniem dofinansowania ze środków unijnych za pomocą pakietu bonów szkoleniowych,
  • zorientować się w wyzwaniach współczesnego i przyszłego rynku pracy oraz wymaganiach w zakresie takich kompetencji jakich będzie wymagał rynek pracy z nowymi technologiami,
  • podjąć racjonalną decyzji co do rozwoju kompetencji zawodowych.

To bardzo ważny i obowiązkowy etap dla każdego uczestnika.

Dostęp do tej usługi otrzymasz mailowo, po poprawnym zakończeniu procesu rekrutacji i kolejne etapy projektu (w tym BKO) będziesz realizować już w Panelu Klienta. Na zakończenie Bilansu Kariery Online zostanie wygenerowana Informacja Zwrotna, zawierająca podsumowanie Twojej autoanalizy i samooceny.
 

Jeżeli będziesz potrzebować jakiejś dodatkowej informacji lub wsparcia, możesz skontaktować się z nami przez Panel Klienta, gdzie w Formularzu kontaktowym wybierzesz temat, w którym chcesz uzyskać pomoc lub zapiszesz się na konsultacje z doradcą, który w krótkiej rozmowie rozwieje Twoje wątpliwości.
 

Bilans Kariery Online składa się z 2 etapów.

W pierwszym etapie dokonasz autoanalizy i uzupełnisz swoją historię edukacyjno-zawodową 
 

W drugim etapie dokonasz samooceny wybranych umiejętności ogólnych oraz zawodowych, a w trakcie będziesz mieć możliwość poznania trendów na rynku pracy, kompetencji przyszłości, kompetencji cyfrowych i zielonych kompetencji.
 

Następnie dokonasz wyboru Twojej dalszej ścieżki w projekcie.

Zdecydujesz, czy skorzystasz:

  • z bonów szkoleniowych na usługi: szkoleniowe, egzaminy, studia podyplomowe, walidację i certyfikację oraz coaching i mentoring;
  • z jednej ze specjalistycznych usług doradczych (Bilans kompetencji pogłębiony; Assessment Center/Development Center (AC/DC); Doradztwo zawodowe z elementami coachingu; Warsztaty kompetencji miękkich) 
  • z obu możliwości

Krótką charakterystykę specjalistycznych usług doradczych, która ułatwi Ci podjęcie decyzji znajdziesz w artykule “Specjalistyczne usługi doradcze”.
Pamiętaj, że możesz bezpłatnie skorzystać z jednej z nich.

 

Opracowanie: Edyta Walicka


Autor artykułu: Administrator
Ostatnia modyfikacja: Justyna Telejko