Logo Kierunek Kariera PROJEKT POCIĄG DO KARIERY

PROJEKT POCIĄG DO KARIERY


Instrukcja dla uczestnika projektu

Data publikacji: 2024-04-13

Jeżeli jesteś zainteresowany udziałem w projekcie "Małopolski pociąg do kariery – sezon 1", zapoznaj się z informacjami, które ułatwią Ci poruszanie się po nim:

 Możesz zostać uczestnikiem projektu, jeżeli:

oraz spełniasz jeden z poniższych warunków:

Zarejestruj się:

 • na stronie projekt.pociagdokariery.pl kliknij przycisk ZGŁOŚ SIĘ, 
 • wpisz swoje dane uważnie (używając polskich znaków), imię i nazwisko muszą być zgodne z danymi zamieszczonymi w systemie podpisu elektronicznego; dane teleadresowe muszą być aktualne;
 • po wprowadzeniu danych otrzymasz na swój adres email uzupełniony przez Ciebie formularz, który należy sprawdzić, podpisać podpisem elektronicznym i zabezpieczyć hasłem - sześcioma  ostatnimi cyframi swojego numeru PESEL. Następnie prześlij podpisany formularz zgłoszeniowy na adres rekrutacjamp@wup-krakow.pl - masz na to 14 dni od otrzymania formularza.  Formularz wyślij ze swojego adresu e-mail podanego w formularzu zgłoszeniowym;
 • po pozytywnej weryfikacji formularza zgłoszeniowego poprosimy Cię o dostarczenie do WUP Kraków w ciągu 30 dni:
 1.  zaświadczenia (w formie papierowej) potwierdzającego spełnienie warunku kwalifikowalności do projektu, który uwzględniłeś w formularzu zgłoszeniowym;
 2. podpisanego własnoręcznie lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym oświadczenia potwierdzającego prawdziwość danych umieszczonych w formularzu zgłoszeniowym;

jeżeli jesteś osobą zatrudnioną albo pełnisz służbę w WOT lub OSP wzory dokumentów prześlemy Ci mailem;

 • po pozytywnej weryfikacji powyższych dokumentów, otrzymasz mailowo powiadomienie o możliwości rozpoczęcia Bilansu Kariery Online.

Zrealizuj Bilans Kariery Online:

 • na realizację pierwszej części BKO masz 14 dni od momentu otrzymania maila z dostępem, w każdej chwili możesz skontaktować się z doradcą wykorzystując formularz kontaktowy;
 • po zakończeniu tej części skontaktuje się z Tobą doradca, nastąpi to tak szybko jak będzie to możliwe;
 • doradca umożliwi Ci przejście do drugiej części BKO, którą musisz zakończyć do 14 dni od otrzymania powiadomienia.

Zarejestruj się w Bazie Usług Rozwojowych:

 • jeżeli jesteś zainteresowany udziałem w szkoleniach, załóż konto w BUR – tylko wówczas będzie możliwe nadanie Ci numeru ID uczestnika, które umożliwi udział w usługach z dofinansowaniem;
 • dokonaj rozeznania ofert zamieszczonych w BUR, gdybyś nie znalazł usług w pełni odpowiadających Twoim oczekiwaniom, skontaktuj się z firmą szkoleniową, czy jest w stanie zorganizować je dla Ciebie;
 • jako uczestnik projektu możesz korzystać jedynie z ofert, które zostały zamieszczone w BUR, a usługodawcy współpracują z WUP Kraków (informację znajdziesz w Informacjach dodatkowych karty usługi);
 • na usługę z dofinansowaniem możesz się zapisać dopiero po otrzymaniu bonów szkoleniowych.

Zamów bony szkoleniowe:

 • usługa będzie dostępna od lipca 2024 r.;
 • przed zamówieniem będziesz musiał określić obszary szkoleń, w których zamierzasz uczestniczyć w ramach projektu - dobrze przemyśl ostateczny wybór, ponieważ po jego zaakceptowaniu nie będziesz mógł go zmienić;
 • zamówienie obejmuje 335 bonów o łącznej wartości 5025 zł;
 • zamówienie możesz złożyć po zakończeniu BKO do 15.07.2026 r., pod warunkiem dostępnych środków;
 • podczas zamawiania bonów nie możesz prowadzić działalności gospodarczej;
 • w przypadku rolników bony nie mogą zostać przeznaczone na dofinansowanie usług, prowadzących do nabycia/rozwijania kompetencji wykorzystywanych na rzecz gospodarstwa rolnego.

Podpisz umowę o dofinansowanie usług:

 • umowa zostanie przygotowana po złożeniu przez Ciebie zamówienia na bony;
 • umowa będzie dostępna na Twoim koncie, przeczytaj ją dokładnie;
 • podpisz umowę podpisem elektronicznym,
 • po podpisaniu umowy przez dyrektora WUP Kraków, przekażemy Ci informację o dacie zawarcia umowy (do tego czasu nie możesz prowadzić działalności gospodarczej), a do Twojego konta w BUR zostanie przypisany numer ID uczestnika projektu;
 • do 14 dni od daty zawarcia umowy masz czas na wpłacenie wkładu własnego na numer konta podany w umowie; jeżeli do tego czasu wpłata w pełnej kwocie nie zostanie zaksięgowana u operatora finansowego, umowa wygaśnie;
 • po zaksięgowaniu wpłaty otrzymasz mailowo informację o przyznanych bonach;

Wybierz usługę w BUR:

 • od dnia zawarcia umowy masz 120 dni na zapisanie się na wybraną usługę w BUR; jeżeli w tym czasie usługodawca nie dokona rezerwacji bonów z przyznanej Ci puli na stronie operatora finansowego, umowa wygaśnie;
 • możesz korzystać tylko z ofert adresowanych m.in. do uczestników projektu „Małopolski pociąg do kariery – sezon 1”;
 • zawsze możesz się skontaktować z realizatorem usługi i zachęcić go do współpracy w ramach projektu, czy zapytać o możliwość utworzenia dla Ciebie konkretnej usługi;
 • wybrana usługa nie może być przyporządkowana do rodzaju pn. „doradztwo biznesowe”:

Zdjęcie wyszukiwarki usług z Bazy Usług Rozwojowych

 • w formularzu zapisu na usługę obowiązkowo kliknij pole „dodaj dofinansowanie” i wybierz swój numer ID uczestnika projektu “Małopolski pociąg do kariery – sezon 1”, który zaczyna się od numeru FEMP.06.14-IP.01- 0334/23, jeżeli zapiszesz się bez ID wsparcia, usługa nie zostanie rozliczona bonami:Zdjęcie pola do wprowadzenia dofinansowania
 • na usługę możesz się zapisać najpóźniej na dzień przed jej rozpoczęciem;
 • sprawdź na swoim koncie w systemie operatora, czy usługodawca zarezerwował na usługę bony z posiadanej przez Ciebie puli, jeżeli nie – przypomnij mu o tym, rezerwacji można dokonać najpóźniej w dniu rozpoczęcia szkolenia; brak rezerwacji bonów spowoduje, że usługa nie zostanie rozliczona bonami;
 • jeżeli po rezerwacji zostały Ci wolne bony, możesz je przeznaczyć na udział w kolejnej usłudze; usługodawca musi na nią zarezerwować bony do 120 dni od dnia zakończenia poprzedniej usługi, brak rezerwacji bonów spowoduje, że usługa nie zostanie rozliczona bonami, a przyznane Ci bony stracą ważność.

Udział w usłudze:

 • Masz prawo zawrzeć z instytucją szkoleniową umowę określającą Twoje prawa i obowiązki jako uczestnika dofinansowanej usługi;
 • musisz być obecny na min. 80% godzin zajęć, nieobecność przekraczająca 20% godzin zajęć uniemożliwia rozliczenie całej usługi bonami;
 • możesz brać udział jedynie w usługach mieszczących się w podkategoriach, które zostały uwzględnione w Twojej umowie o dofinansowanie usług;
 • usługa może być realizowana w formie stacjonarnej, zdalnej w czasie rzeczywistym lub mieszanej (połączenie formy stacjonarnej i zdalnej w czasie rzeczywistym):
 • po zakończeniu usługi masz 7 dni na dokonanie oceny usługi w BUR,ocena usługi to warunek konieczny do rozliczenia usługi bonami;
 • jeżeli usługa kończy się egzaminem zewnętrznym, umów się na pierwszy dostępny termin i niezwłocznie dostarcz do firmy szkoleniowej uzyskany certyfikat (lub) zaświadczenie o przystąpieniu do egzaminu); niedostarczenie certyfikatu/zaświadczenia w przypadku obowiązkowego egzaminu zewnętrznego spowoduje, że usługa nie zostanie rozliczona bonami;
 • od firmy szkoleniowej otrzymasz do wglądu fakturę, upewnij się, że w miejscu płatnika figuruje operator finansowy;

Drugie zamówienie bonów (dostępne od IV kwartału 2024 r.):

 • drugie zamówienie bonów jest możliwe, gdy pierwsza umowa przestała obowiązywać lub bony utraciły ważność;
 • zamówienie możesz złożyć do 15.07.2026 r.; po otrzymaniu na swoje konto informacji o tej możliwości, zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem wolnych środków;
 • drugie zamówienie obejmuje tylko tę część bonów, która nie została wykorzystana w ramach pierwszej zawartej umowy, do łącznego limitu 335 bonów;
 • nie ma możliwości złożenia kolejnego zamówienia bonów.

Autor artykułu: Hubert Seweryn