Logo Kierunek Kariera PROJEKT POCIĄG DO KARIERY

PROJEKT POCIĄG DO KARIERY


Otwarcie rekrutacji do projektu "Małopolski pociąg do kariery - sezon 1"

Data publikacji: 2024-04-18
Laptop z napisem Małopolski pociąg do kariery na ekranie

Już 13 maja otwieramy rekrutację do projektu „Małopolski pociąg do kariery – sezon 1”!

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, a jego głównym celem jest podwyższanie kompetencji osób dorosłych mieszkających lub pracujących na terenie województwa małopolskiego, które z własnej inicjatywy są zainteresowane podniesieniem/zmianą/nabyciem nowych umiejętności/kompetencji lub potwierdzeniem kompetencji lub uzyskaniem kwalifikacji.

W projekcie oferujemy Ci bony szkoleniowe o wartości 5025 zł, przy uwzględnieniu wkładu własnego w wysokości 502,50 zł.

Od 13 maja 2024 roku, możesz zgłosić się do projektu i skorzystać z obowiązkowej usługi doradczej - Bilansu Kariery Online, ale bony będzie można zamówić nie wcześniej niż w lipcu 2024 roku. W związku z tym szkolenia, studia podyplomowe i inne usługi, które będziesz chciał/a sfinansować za bony, zaplanuj najwcześniej w lipcu 2024.

Jako Uczestnik projektu będziesz mógł wykorzystać dofinansowanie na:

 • szkolenia,
 • egzaminy,
 • potwierdzenie kwalifikacji,
 • studia podyplomowe,
 • coaching,
 • mentoring.

Dodatkowo, będziesz mógł bezpłatnie skorzystać z jednej z oferowanych specjalistycznych usług doradczych takich jak: 

 • AC/DC Assessment Center / Development 
 • Center Pogłębiony Bilans Kompetencji 
 • Coaching Kariery - doradztwo zawodowe z elementami coachingu 
 • Warsztaty rozwijające kompetencje miękkie: „Marka Osobista”, „Well Being”, „Powrót na rynek pracy”.

Kto może zostać uczestnikiem projektu?

Uczestnikiem projektu możesz zostać jeśli:

 • jesteś pełnoletni (18-89 lat); z limitem 2526 miejsc dla osób do 24 roku życia, 
 • jesteś związany z Małopolską (przez miejsce zamieszkania lub pracy),
 • nie prowadzisz działalności gospodarczej,
 • posiadasz obywatelstwo polskie lub zezwolenie na pobyt lub wizę, upoważniające do pobytu i podjęcia pracy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej 

i dodatkowo spełniasz jeden z poniższych warunków:

 1. jesteś osobą pracującą – potwierdzisz to odpowiednim zaświadczeniem, którego wzór otrzymasz drogą mailową po pozytywnej weryfikacji twojego formularza zgłoszeniowego lub
 2. jesteś osobą z niepełnosprawnościami - potwierdzisz to orzeczeniem lub zaświadczeniem potwierdzającym status osoby z zaburzeniami psychicznymi.      
   

Kim jest osoba pracująca?

Osobą pracującą zgodnie z Regulaminem projektu jesteś, jeśli spełniasz jeden z poniższych warunków:

 • jesteś zatrudniony na umowę o pracę, na podstawie wyboru, mianowania, powołania lub spółdzielczej umowy o pracę – w rozumieniu Kodeksu pracy lub na umowę cywilno-prawną (np. zlecenie lub umowę o dzieło)
 • jesteś rolnikiem ubezpieczonym w KRUS i poświęcasz czas na prowadzenie gospodarstwa rolnego, nawet jeżeli nie zrealizowałeś żadnej sprzedaży lub usług i nic nie wyprodukowałeś
 • jesteś czynnym żołnierzem terytorialnej służby wojskowej lub strażakiem ochotniczej straży pożarnej  (zgodnie z art.8 Ustawy o ochotniczych strażach pożarnych z dnia 17 grudnia 2021 r., Dz.U. 2024.233).

Do osób pracujących nie zalicza się osób prowadzących działalność gospodarczą.

Ile jest miejsc w Projekcie?

W rekrutacji do projektu „Małopolski pociąg do kariery – sezon 1" mamy miejsce dla 12630 osób. Dla osób w wieku 18 – 24 lata mamy maksymalnie 2526 miejsc. Dla osób w wieku powyżej 25 roku życia mamy maksymalnie 10104 miejsca.      
Gwarantujemy:

 1. co najmniej 3500 miejsc dla kobiet powyżej 18 roku życia z wykształceniem maksymalnie policealnym,
 2. co najmniej 500 miejsc dla osób z niepełnosprawnościami, które nie muszą być osobami pracującymi,
 3. co najmniej 1000 miejsc dla osób po 50 roku życia.

Jak będzie wyglądać udział w projekcie?

Twój udział w Projekcie podzielony jest na kilka etapów:

 1. Rekrutacja      
  Wypełniasz formularz zgłoszeniowy klikając przycisk „Zgłoś się” na stronie internetowej projektu (projekt.pociagdokariery.pl). To jedyny sposób zgłoszenia się do projektu.     
  Dokumenty będziesz musiał podpisać przy użyciu podpisu elektronicznego. Jeśli nie posiadasz podpisu elektronicznego – koniecznie go załóż!     
  Najbardziej popularną i bezpłatną formą podpisu elektronicznego jest podpis w profilu zaufanym. Instrukcję, jak założyć profil zaufany i podpisywać nim dokumenty znajdziesz w serwisie internetowym Ministerstwa Cyfryzacji (obywatel.gov.pl).     

  Podczas procesu rekrutacji  poprosimy Cię o dostarczenie do WUP Kraków zaświadczenia (o zatrudnieniu lub o służbie w OSP lub WOT lub o zaświadczenie z KRUS albo orzeczenia o  niepełnosprawności lub zaświadczenie potwierdzające status osoby z zaburzeniami psychicznymi). Dzięki niemu sprawdzimy, czy spełniasz jeden z warunków udziału w Projekcie. Wzór dokumentu prześlemy Ci w wiadomości elektronicznej e-mail, kiedy Twój poprawnie wypełniony formularz zgłoszeniowy trafi do nas.    

  Po pozytywnej weryfikacji powyższych dokumentów, otrzymasz mailowo powiadomienie o możliwości rozpoczęcia Bilansu Kariery Online wraz z linkiem do strony.      
   
 2. Bilans Kariery Online, który jest usługą doradczą      
   To bardzo ważny i obowiązkowy etap. Wymaga czasu, przygotowania i zastanowienia, jakie kompetencje i kwalifikacje chcesz rozwijać.     

  Bilans Kariery Online składa się z 2 etapów. W pierwszym, dokonasz autoanalizy i uzupełnisz swoją historię edukacyjno-zawodową, w drugim etapie dokonasz samooceny wybranych umiejętności ogólnych oraz zawodowych, a w trakcie będziesz mieć możliwość poznania trendów na rynku pracy, kompetencji przyszłości, kompetencji cyfrowych i zielonych kompetencji.     

  Wypełniając Bilans Kariery Online podsumujesz i ocenisz niektóre swoje kompetencje i zdecydujesz, czy chcesz skorzystać z jednej z proponowanych specjalistycznych usług doradczych, z bonów szkoleniowych o wartości 5025 zł, czy chcesz skorzystać z obu możliwości. Na zakończenie BKO zostanie wygenerowana Informacja Zwrotna, która będzie syntezą przedstawionych przez Ciebie informacji.    
   
 3. Zamawianie bonów i korzystanie ze szkoleń      
  Po uruchomieniu systemu bonowego, czyli najwcześniej w lipcu 2024 roku zamówisz bony szkoleniowe. Potem podpiszesz z nami umowę o dofinansowanie usług i wpłacisz na numer konta, który ci podamy wkład własny w wysokości 502,50 zł. Gdy wyślemy Ci informację o przyznaniu bonów, będziesz mógł zapisać się na wybraną usługę w Bazie Usług Rozwojowych.      
  Będziesz również mógł skorzystać z jednej ze specjalistycznych usług doradczych, którą wskazałeś w Bilansie Kariery Online.     

  Szczegóły dotyczące projektu, znajdziesz w Regulaminie.  

  Zachęcamy do zapoznania się z listą najczęściej zadawanych pytań.

Informacja o finansowaniu Projektu

Projekt Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie pn. „Małopolski Pociąg do Kariery – sezon 1" realizowany w ramach programu „Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027", Priorytet 6 Fundusze europejskie dla rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego, Działanie 6.14 Kształcenie osób dorosłych w systemie popytowym, typ A, jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.      
 

Wartość projektu: 90 000 000,00 zł, w tym: wkład funduszy europejskich: 76 500 000,00 zł, wkład budżetu państwa: 9 000 000,00 zł.

 

 

Opracowanie: Edyta Walicka

 


Autor artykułu: Hubert Seweryn
Ostatnia modyfikacja: Justyna Telejko