Logo Kierunek Kariera PROJEKT POCIĄG DO KARIERY

PROJEKT POCIĄG DO KARIERY


Zobacz, jak będzie wyglądać udział w projekcie

Data publikacji: 2024-04-23
Ludzik z książką na okładce napis Małopolski pociąg do kariery

Twój udział w projekcie „Małopolski pociąg do kariery – sezon 1” podzielony jest na kilka etapów:

 

Etap 1: Rekrutacja


Wypełniasz formularz zgłoszeniowy klikając przycisk „Zgłoś się” na stronie internetowej projektu (projekt.pociagdokariery.pl). To jedyny sposób zgłoszenia się do projektu.     

Dokumenty będziesz musiał/a podpisać przy użyciu podpisu elektronicznego. Jeśli nie posiadasz podpisu elektronicznego – koniecznie go załóż!    

Najbardziej popularną i bezpłatną formą podpisu elektronicznego jest podpis w profilu zaufanym. Instrukcję, jak założyć profil zaufany i podpisywać nim dokumenty znajdziesz w serwisie internetowym Ministerstwa Cyfryzacji (obywatel.gov.pl).    

Podczas procesu rekrutacji  poprosimy Cię o dostarczenie do WUP Kraków zaświadczenia (o zatrudnieniu lub o służbie w OSP lub WOT lub o zaświadczenie z KRUS albo orzeczenia o  niepełnosprawności). Dzięki niemu sprawdzimy, czy spełniasz jeden z warunków udziału w Projekcie. Wzór dokumentu prześlemy Ci w wiadomości elektronicznej e-mail, kiedy Twój poprawnie wypełniony formularz zgłoszeniowy trafi do nas.    

Po pozytywnej weryfikacji powyższych dokumentów, otrzymasz mailowo powiadomienie o możliwości rozpoczęcia Bilansu Kariery Online wraz z linkiem do utworzenia hasła.


Etap 2: Bilans Kariery Online (BKO), który jest usługą doradczą


To bardzo ważny i obowiązkowy etap. Wymaga czasu, przygotowania i zastanowienia, jakie kompetencje i kwalifikacje chcesz rozwijać. 

Bilans Kariery Online składa się z 2 etapów. W pierwszym, dokonasz autoanalizy i uzupełnisz swoją historię edukacyjno-zawodową, w drugim etapie dokonasz samooceny wybranych umiejętności ogólnych oraz zawodowych, a w trakcie będziesz mieć możliwość poznania trendów na rynku pracy, kompetencji przyszłości, kompetencji cyfrowych i zielonych kompetencji.

Wypełniając Bilans Kariery Online podsumujesz i ocenisz niektóre swoje kompetencje i zdecydujesz, czy chcesz skorzystać z jednej z proponowanych specjalistycznych usług doradczych, z bonów szkoleniowych o wartości 5025 zł, czy chcesz skorzystać z obu możliwości.

Na zakończenie BKO zostanie wygenerowana Informacja Zwrotna, która będzie syntezą przedstawionych przez Ciebie informacji.    
 

Etap 3: Zamawianie bonów i korzystanie ze szkoleń

Po uruchomieniu systemu bonowego, czyli najwcześniej w lipcu 2024 roku zamówisz bony szkoleniowe. Potem podpiszesz z nami umowę o dofinansowanie usług i wpłacisz na numer konta, który ci podamy wkład własny w wysokości 502,50 zł. Gdy wyślemy Ci informację o przyznaniu bonów, będziesz mógł zapisać się na wybraną usługę w Bazie Usług Rozwojowych. 

Będziesz również mógł skorzystać z jednej ze specjalistycznych usług doradczych, którą wskażesz w Bilansie Kariery Online.    
 

Szczegóły dotyczące projektu, znajdziesz w Regulaminie. 
Zachęcamy do zapoznania się z listą najczęściej zadawanych pytań.


Informacja o finansowaniu Projektu

Projekt Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie pn. „Małopolski pociąg do kariery – sezon 1" realizowany w ramach programu „Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027", Priorytet 6 Fundusze europejskie dla rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego, Działanie 6.14 Kształcenie osób dorosłych w systemie popytowym, typ A, jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.    
 

Wartość projektu: 90 000 000,00 zł, w tym: wkład funduszy europejskich: 76 500 000,00 zł, wkład budżetu państwa: 9 000 000,00 zł.

 

Opracowanie: Edyta Walicka


Autor artykułu: Hubert Seweryn
Ostatnia modyfikacja: Justyna Telejko